GRUP ÇALIŞMALARI

Grup Çalışmaları, güvenli bir ortamda, bir uzman liderliğinde, farkındalığı artırmayı ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir.

Gruplar, ortalama 4-10 hafta süreyle, haftada bir oturum olmak üzere gerçekleştirilir.
Her oturum yaklaşık 1,5 saat olarak planlanmıştır.
Grup çalışmaları BÜREM'de (Güney Kampüs Revir üstü), BÜREM Grup Odası olan YD 216'da (Kuzey Kampüs Eğitim Fakültesi Binası, Yeni Derslik) veya çevrimiçi platformlarda yapılmaktadır.

BÜREM'de farklı zamanlarda farklı grup çalışmaları yapılmaktadır.

Bu gruplar e-posta yoluyla tüm öğrencilere duyurulmaktadır.