ACİL DURUMLAR

Ruh sağlığında acil durumlara şu belirtiler girer: 

  • İntihar girişiminde bulunma ya da intihar girişiminde bulunabileceğine ilişkin işaretler verme (ölüme ilişkin tasarılardan söz etme, kişinin kendisi için önemli ötekileri ölümüne ve sonrasına hazırladığı veda içerikli konuşmalar yapması, yoğunlaşan çıkışsızlık ve çaresizlik düşünceleri, vb.);
  • Kısa sürede gelişen ya da dönemsel özellik gösteren, kişinin her zamanki bilinen halinden farklı şekilde yüksek risk içeren ya da doğrudan zararına olan davranışlarında artış, öz denetimin önemli ölçüde ortadan kalkması;
  • İletişimde ve etkileşimde bütünüyle kopma, sosyal etkileşimlerin tümünü aniden sonlandırma, yemenin-konuşmanın-hareket etmenin tümden reddi ya da önemli ölçüde azalması, vb.);
  • Algılanan gerçekliğin kişiler arası paylaşılan gerçeklikten sapması (özellikle kişinin varlığı ve davranışları hakkında olumsuz yorumlar yapan, onu tehdit eden, ona emir veren sesler, vb.).

Yukarıda sıralanmış olan belirtiler kesinlikle psikiyatrik muayene, çoğunlukla da psikiyatrik müdahale gerektirir.

Yerleşkelerimizde psikiyatri uzmanı bulunmaması nedeniyle, ruhsal acil müdahale gerektiren durumlarda Sağlık Bakanlığı'na bağlı 112 Hattı aranarak, ambulans aracılığı ile psikiyatri uzmanı bulunan en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılmaktadır.