ÖZLEM ÖZEL FÜRTUN

Yüksek Lisans, Bahçeşehir Üniversitesi, Klinik Psikoloji

Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik