YÖNETİM

BÜREM çalışanlarının katılımıyla yönetilir. İşler kapsamına göre çalışanların kendi aralarında, Merkez Başkanlığı  ile düzenli yaptığı toplantılarda ele alınır.

Gündeme göre gerekli bulunduğunda ve ilgili uzmanların davetli katılımıyla Danışma Kurulu oluşturulur.

Yönetim Kurulu