AMAÇ

BÜREM, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin bireysel, sosyal ve akademik gelişimlerini destekler. Öğrencileri üniversite ve çevredeki yararlanabilecekleri kaynaklar hakkında bilgilendirir. Öğrencilerin çok yönlü gelişimleri için gerekli üniversite ortamının sağlanmasıyla ilgili diğer birimlerle çalışmalar yapar.