İLKELER

BÜREM hizmetleri şu temel mesleki etik ilkelere dayalıdır:

Gizlilik: Kişisel tüm bilgiler gizlilk içinde korunur. Kişinin izni olmaksızın hiç bir kişisel  bilgi hiç kimseyle paylaşılmaz; aile bireyleri, öğretim elemanları ya da diğer kişi ve kurumlara aktarılmaz. Bu ilkeye uyulmayan tek koşul, kişinin kendisine ya da başkalarına zarar verme durumudur. Bu durumda da kişi bilginin paylaşıldığından haberdar edilir.

Yeterlik: Merkezde danışmanlık hizmeti verenler, alanlarında uzmanlık dereceleri tamamlamış, kendilerini geliştirmeyi sürdüren, mesleki gözetim alan ve dayanışma içinde çalışan bireylerdir. Öğrencilerin hizmetlere katkıda bulunması için gözetim altında olmaları gerekir.