NECLA ÖNER

Prof. Dr. Necla Öner

BÜREM Kurucusu, ilk BÜREM Başkanı (1992-1996).

BÜREM Yönetim Kurulu Üyesi 

Emekli öğretim üyesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı, Eğitim Bilimleri Bölümü, Boğaziçi Üniversitesi.

Ph.D. Minnesota Ünivesitesi, A.B.D.

 

Necla Öner'in kaleminden:

BÜREM’İN DOĞUŞU VE İLK YILLARI

Yıl 1992; Rektörümüz Prof. Dr. Ergün Toğrol bir psikoloji sempozyumuyla ilgili olarak Eğitim Fakültesi’nden Fatoş Erkman ve benden bir istekte bulunduğunda biz de kendisinden yıllardır üniversitemizin ihtiyacını duyduğu bir konuda yardımcı olmasını arz ettik. Bu konu, kampüsümüzde öğrenciler için önleyici koruyucu ve gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verileceği Rektörlüğe bağlı özerk bir merkezin kurulmasıydı.

Fatoş Erkman konuyu açmada ilk adımı atan cesur meslektaşım oldu. Eğitim Fakültesi’nde yıllardır verdiğimiz rehberlik ve psikolojik danışmanlık derslerinde, öğrenciler çok ihtiyacı duyulan böyle bir servisin neden fakülte tarafından verilmediğini hep sormuşlardı. Ancak bizim inancımız bu servisin fakültenin değil Rektörlüğün bünyesinde olması yönünde idi. Özerk yapıdaki bir merkezin tam zamanlı yönetici ve personelle etkin olacağını, bunun da doğru bir zaman ve zeminde gerçekleşeceğini düşünüyorduk. Geçmişte bu tür hizmetler Psikoloji Bölümü’nün himayesinde denenmiş, ancak uzun soluklu, bir kuruma dönüşememişti.

Bu dileğimizi olumlu karşılayan Sayın Toğrol görev süresinin son günlerinde konuyu Üniversite Senatosu’ndan geçirerek karara bağladı. Başlangıçta, bir Uygulama ve Araştırma (UYGAR) merkezi olarak şekillenen BÜREM, yeni Rektörümüz Prof. Dr. Üstün Ergüder tarafından uygulanmaya konuldu. BÜREM’e yardımcı olmak üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gündüz Ulusoy’u görevlendirdi.

Merkezin mekanın, personel ve işleyiş ilkelerinin belirlenmesi gerekti. Başta geçici mekan olarak Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü’ndeki bir odada araştırma görevlisi statüsünde bu bölümün yüksek lisans mezunlarından Ayşen Darcan’la birlikte çalışmalara başladık. Sayın Darcan uzun süre hem danışman, hem de sekreterlik görevini üstlendi. Doğru mekanın belirlenmesinde şöyle bir tanımımız vardı. “Merkez öyle bir konumda olmalı ki öğrenciler çekinmeden ve kolayca ulaşsınlar.”

Uzun bir araştırmadan sonra Sayın Ulusoy tanımımıza uygun mekan olarak Revir’in üst katındaki yeri belirledi, daha sonraki uğraşlarımızda da bizi sürekli olarak destekledi. Kendisine minnettarız. İlerleyen yıllarda Rektör Prof. Dr. Sabih Tansal merkezi büyüterek üç görüşme odası eklenmesini ve grup çalışmaları için Süper Dorm’da ayrı bir mekanın ayrılmasını sağladı.

Mekanın tefriş edilmesi aşamasında Sayın Ergüder, “Benden bu kadar, gerisini siz halledin” deyip sorumluluğu Fatoş, Ayşen ve bana bıraktı. Aklımıza gelen düşüncelerden biri Eğitim Bilimleri Bölümü yüksek lisans mezunlarından destek istemek oldu. Kendi kişisel olanaklarımız; arkadaş ve eş dosttan aldığımız bağışlar ve mezunların katkılarıyla, mekanımızı sıcak bir yaşam ortamına kavuşturduk.

Geçen bir yılın sonunda Eğitim Bilimleri Bölümü’ndeki görevimden ayrılıp tam zamanlı olarak Merkez Müdürlüğü’ne geçtim, Doç. Dr. Fatoş Erkman da kısmi zamanlı olarak Müdür Yardımcılığı’na getirildi. Benim emekli olmamla (1996) müdürlüğün sorumluluğunu Sayın Erkman (1996-2001), onun görevlendirilmesi ve sonrasında da Doç. Dr. Deniz Albayrak-Kaymak üstlendiler.

Merkezimizin işleyişi; yönetmelik, program geliştirme ve personel atanması ile ilgili olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hamit Fişek görevlendirilmişti. Sayın Fişek’in teşvikiyle ilk büyük çaplı etkinliğimiz, sonra da her yıl tekrarlanacak olan, üniversiteye yeni giren öğrenciler için “Oryantasyon Programı” (Üniversiteyi Tanıma Programı) gerçekleşti.

Merkez kendi mekanına yerleşirken personelinde de yavaş yavaş bir gelişme oldu. Eğitim Fakültesinden Doç. Dr. Meral Çulha kısmi zamanlı, daha sonra araştırma görevlisi Süheyla Zubaroğlu tam zamanlı psikolojik danışman ve resepsiyonist - sekreter olarak bize katıldı. Artık iki tam zamanlı, iki yarı zamanlı çalışana kavuşmuştuk.

Devam eden yıllarda kısmi zamanlı kapasitede meslektaşlarımızın hizmetlerinden yararlandık. Bunlar arasında Kadir Özer, Serap Altekin, Şeyma Doğramacı, Leyla Navaro, Pınar İlkkaracan ve görevlendirmesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nda olan Duygu Öztuzcu hem vaka görüyor hem de süpervizyon veriyordu. Tam zamanlı kadrolarda bir açılma olduğunda merkeze deneyimli uzman psikolojik danışmanlar Zeynep Özdamar ve Derya İnceoğlu ile resepsiyonist – sekreter Atike Çatav ve hizmetli Nefise Saygılı katıldı.

Zaman içerisinde kısmi zamanlı ve “gönüllü” klinik ve psikolojik danışmanlar başvuruların yoğunluğunu hafifletmede büyük katkıda bulundular. Merkezin öncelikli ve temel amacı “önleyici, (kişisel) gelişim ve çevreye uyum” iken öğrencilerden gelen talepler sorun odaklı konumunda olduğundan klinik vakalar öncelik kazandı. Bu nedenle merkez personeli arasında klinik psikologların yer alması kaçınılmaz oldu. Uzun çabalar sonucu konumu Revirde olan, birlikte çalıştığımız bir psikiatra (Dr. Nuşin Sarımurat Baydemir, onun emekliliğe ayrılmasıyla da Dr. Eşber Baki Ayaydın) kavuştuk.

İlk iki, üç yıl içerisinde merkez müdür ve yardımcısı BÜREM’i anlatma ve tanıtma programı uyguladı. Hedef kitle olarak dört üniversite grubu ele alındı. Bunlar, öğretim elemanları, Hazırlık Okulu elemanları, yurt müdürleri ve yurtta kalan öğrenciler oldu. Ayrıca üniversitenin çeşitli birimleri (Revir, Yurt Müdürleri, Öğrenci İşleri, Burs Komisyonu, Yabancı Öğrenci Ofisi, Değişim Programları Ofisi) ile sürekli iletişimin temeli atıldı.

Öğretim elemanlarına ulaşmak üzere her fakültenin her bir bölümünde bir saatlik toplantılarda merkezin amaç ve hizmetleri hakkında bilgi verildi, tartışıldı.

Hazırlık Okulu yönetimi ve öğretim elemanlarıyla sürekli bilgi alışveriş ve iletişime girildi. Öğrencilerin çoğunun geçireceği ilk kritik yıl Hazırlık Okulu olduğundan, okula ve çevreye uyumda BÜREM’in katkı ve desteklerinin önemi üzerinde duruldu.

Yurt müdürleriyle merkezimizde aylık toplantılar düzenlenerek onların gereksinimleri belirlendi ve o doğrultuda seminerler, eğitimler verildi. İletişiminizin sürekliliği vurgulandı.

Yurt öğrencileriyle onlara uygun akşam saatleri saptanarak her bir yurda gidildi, BÜREM’in amaç ve hizmetleri üzerinde bilgi verildi, sorular yanıtlandı. Bu arada, yurt sürveyanlarıyla yapılan çalışmalar sırasında akran rehberliği fikri doğdu, daha sonra Sayın İnceoğlu’nun öncülüğünde akran danışmanlık programı uygulamaya kondu.

Emekliliğe ayrılmam BÜREM ile ilişkilerimin sonlanması anlamına gelmedi, halen haftalık Merkez Kurul toplantılarına katılımımı sürdürmekteyim. Yeni müdür ve uzmanların birlikte müthiş bir sinerji ile oluşturdukları gelişimi izlemekten mutluluk duyuyorum.

...